Privacy
Wanneer u een bestelling plaatst bij Space & Cartoon Safari via onze website zal u worden gevraagd de hiervoor benodigde gegevens aan ons te verstrekken. In het geval dit noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van uw bestelling zullen wij slechts de benodigde gegevens delen met derden.
Space & Cartoon Safari zal uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst die u middels uw bestelling met Space & Cartoon Safari afsluit.

Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden door Space & Cartoon Safari om u vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen.
Op verzoek van de klant zal Space & Cartoon Safari de gegevens van deze klant uit de database verwijderen, mits de klant heeft voldaan aan zijn/haar (betalings) verplichtingen. Indien gewenst kan de klant telefonisch, per e-mail of schriftelijk wijzigingen in zijn/haar gegevens aan Space & Cartoon Safari doorgeven.

Privacy op Internet
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw IP-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren.
Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

E-mail adressen
We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor toestemming is verleend. Deze toestemming is te alle tijde weer in te trekken. U kunt dit via telefoon of e-mail aan ons mededelen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Overige informatie
Space & Cartoon Safari bewaart alle informatie die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt. Deze informatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst (verzenden van bestelde artikelen). Wij benaderen u alleen per telefoon als wij u niet via e-mail kunnen benaderen, dit is van toepassing bij incorrecte adresgegevens of mislukte betalingen.
We hebben partners en speciale relaties met derden op Internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).

Beveiligde verbinding
Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw creditcard nummer maken wij voor creditcard afhandelingen gebruik van een Payment Service Provider die de nodige veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Zij maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding om uw data te coderen en beschermen. Dit verzekert u van een veilige online transactie. U wordt hiervan op de hoogte gesteld door het icoontje in de vorm van een gesloten slot wat aangeeft dat de door u verstrekte informatie gecodeerd en beschermd wordt. Voor een juiste creditcard afhandeling dient een eventuele popup blocker uitgeschakeld te worden voordat de creditcard afhandeling gestart wordt.

Links
De website van Space & Cartoon Safari bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Space & Cartoon Safari. Space & Cartoon Safari is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internet sites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

Wijziging gegevens
Op verzoek verlenen wij onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen bijhouden. Tevens bieden wij onze klanten de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Hiervoor kunt u contact met ons opnemen per telefoon, e-mail of post. Ook als u vindt, dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Toepasselijkheid
Dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van Space & Cartoon Safari zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst met Space & Cartoon Safari.